Przeskocz do treści

Dowództwo Sił Zbrojnych

Flaga SZ RB

SIŁY ZBROJNE REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

Powstanie bialeńskiej wojskowości należy datować od 21 grudnia 2013, kiedy to pojawił się pierwszy post dotyczący wojska w Republice Bialeńskiej. Jednak rzeczywista budowa Sił Zbrojnych rozpoczęła się w pierwszej połowie stycznia 2014, kiedy to pojawiły się pierwsze struktury organizacyjne bialeńskiej armii i pierwsze przymiarki do wyposażenia wojska w sprzęt. W czasie swojego istnienia Siły Zbrojne RB przechodziły wiele etapów restrukturyzacyjnych i modernizacji oraz wymiany sprzętu. Armia nasza rozpoczynała jako niewielkie siły zbrojne, posiadające mieszaninę sprzętu w miarę nowoczesnego oraz w większości takiego, który już na starcie nie spełniał wymogów współczesnego pola walki. Jednak takie było założenie przyjęte na początku budowy struktur Sił Zbrojnych – miały się one systematycznie rozwijać i unowocześniać wraz z rozwojem i budową naszego państwa.

Dzisiaj Siły Zbrojne Republiki Bialeńskiej są nowoczesną armią, złożoną z trzech rodzajów wojsk:

- Wojsk Lądowych,

- Sił Powietrznych,

- Marynarki Wojennej.

Nasz sprzęt i struktury organizacyjne odpowiadają już w większości warunkom nowoczesnego pola walki, choć dalej będziemy unowocześniać nasze siły zbrojne wraz z rozbudową i rozwojem społeczno-gospodarczym państwa.

Siły Zbrojne Republiki Bialeńskiej funkcjonują na podstawie Ustawy o Siłach Zbrojnych i służbie wojskowej, która ustala m.in. :

- barwy i znaki obowiązujące w SZ RB,

- stopnie wojskowe obowiązujące w SZ RB.

Na czele Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej stoi Dowódca Sił Zbrojnych otrzymujący na czas pełnienia tej funkcji stopień Marszałka Bialenii – wchodzi on jednocześnie w skład rządu Republiki. Podlegają mu bezpośrednio Zastępca Dowódcy Sił Zbrojnych ds. techniczno-informatycznych oraz dowódcy poszczególnych Rodzajów Sił Zbrojnych.

Lista wszystkich Głównodowodzących Sił Zbrojnych:

 

 1. Baltazar Dostojewski (14.12.2013 – 11.01.2014)
 2. Ronon Dex (11.01.2014 – 31.01.2015)
 3. Konstanty Jerzy Michalski (p.o. 31.01.2015 – 31.03.2015)
 4. Andrzej Swarzewski (p.o. 31.03.2015 – 30.06.2015)
 5. Hewret von Thorn (30.06.2015 – 28.07.2015)
 6. Konstanty Jerzy Michalski (p.o. 28.07.2015 – 07.08.2015)
 7. Iwan Pietrow (07.08.2015 – 19.03.2016)
 8. Thomas von Lisendorff (19.03.2016 – 25.03.2016)
 9. Ronon Dex (25.03.2016 – 04.05.2017)
 10. Iwan Pietrow (p.o. 10.09.2016 - 19.09.2016)
 11. Hewret von Thorn (p.o. 08.12.2016 - 04.05.2017)
 12. Andrzej Swarzewski (04.05.2017 - 17.06.2017)
 13. Thomas von Lisendorff (17.06.2017 - 30.08.2017)
 14. wakat (30.08.2017 - 19.11.2017)
 15. Andrzej Swarzewski (19.11.2017 - )

 

Wszyscy żołnierze służby czynnej oraz żołnierze rezerwy otrzymują stosowny stopień wojskowy - przyznawany na czas pełnienia obowiązków służbowych lub na stałe, który zostaje umieszczony w widocznym miejscu na Forum w profilu jego użytkownika.

Siły Zbrojne Republiki Bialeńskiej ściśle współpracują z rodzimym przemysłem zbrojeniowym, a w szczególności z (obecnie państwowymi) Zakładami Zbrojeniowymi "Razor Arms - Bialenia" oraz prywatnymi Zakładami Lotniczymi "Razor Air Tech - Bialenia" czego efektem jest wiele programów rozwojowych uzbrojenia i sprzętu wojskowego, o których można przeczytać w dziale "Przemysł Zbrojeniowy".

Siły Zbrojne Republiki Bialeńskiej współpracują również z armiami państw z nami stowarzyszonych Carstwa Brodryjskiego i Królestwa Hasselandu.

Wszelkie sprawy i zapytania dotyczące Sił Zbrojnych prosimy kierować do Kancelarii Dowództwa SZ RB.