Przeskocz do treści

Królestwo Hasselandu

Królestwo Hasselandu

Hasseland jest mikronacją, czyli państwem funkcjonującym tylko w internecie. Znajduje się na wyspach Razuri i Zegiesa, zajętych w 2012 r., a rozlokowanych w pobliżu kontynentu nazywanego Orientyką. W Internecie Hasseland działa przede wszystkim na forum dyskusyjnym. Za datę powstania Hasselandu uznajemy 3 lipca 2001 r., kiedy to Królowa Magdalena I nadała pierwszemu mieszkańcowi Królestwa, późniejszemu królowi Piotrowi Pawłowi I, tytuł barona. Wówczas Hasseland zaczął funkcjonować jako oddzielne państwo. Dawno temu, w roku 2003, zostaliśmy zmuszeni do opuszczenia swoich terytoriów i błąkaliśmy się po polskim mikroświecie, szukając nowej ojczyzny. Rząd Emigracyjny Królestwa Hasselandu przez długi czas był jedyną legalną władzą naszego państwa. Przez długich 8 lat naszą przystanią było Księstwo Sarmacji, jednak ostatecznie musieliśmy je opuścić. Następnie gościliśmy w Demokracji Surmeńskiej. A od 2012 r. kolonizujemy nowe, własne ziemie. Zapraszamy wszystkich, aby dołączyli do naszego wspaniałego państwa.

Ustrój

Hasseland jest państwem stowarzyszonym z Republiką Bialeńską, oddając jej m.in. sprawy zagraniczne.
Jest monarchią konstytucyjną. Na jego czele stoi Król.
Władzę ustawodawczą sprawuje Kongres, złożony z Senatu (zasiadają w nim arystokraci) i Zgromadzenia Obywateli.
Władzę wykonawcza sprawuje Dwór Królewski z Lordem Szambelanem na czele.
Władzę sądowniczą sprawuje Sąd Najwyższy, a odwoławczo Sąd Bialenii.
Istnieją dwie prowincje: Razuri i Zegiesa. Kierują nimi Gubernatorzy, wybierani przez Zgromadzenia Prowincjonalne.
W prowincjach istnieją miasta i wsie.MieszkańcyKażdy przybysz uznawany jest za mieszkańca.
Aby móc sprawować urzędy i uczestniczyć w życiu publicznym, trzeba zostać stałym mieszkańcem.
Pełnię praw publicznych mają obywatele. Obywatele Hasselandu sa też obywatelami Republiki Bialeńskiej.

Gospodarka

Gospodarka Hasselandu jest w trakcie tworzenia. Walutą w Królestwie jest dukat.

Nauka i kultura

W Hasselandzie funkcjonuje Hasselandzka Królewska Szkoła Wyższa, kształcąca dziennikarzy i prowadząca badania z dziedziny neksjalizmu (wszystkoizm stosowany). Działalność kulturalną podejmują sami mieszkańcy.

Wojsko

Królewska Armia Hasselandu składa się z sił lądowych, lotnictwa i marynarki wojennej.

Władze Królestwa Hasselandu

Dwór Królewski (rząd)

 •  Król Hasselandu: JKM Eddard Noqtern.
 • Lord Protektor: Arcyksiążę Piotr de Zaym
 • Lord Szambelan: Heinrich Hewret Wettin.
 • Lord Steward: Baron Arne von Heintschel.
 • Lord Konstabl: Hrabia Bajtuś.
 • Lady Tajnej Pieczęci: Irmina de Vellior.
 • Lord Sekretarz: Brandon Noqtern.
 • Prezes RAZURIH: Irmina de Vellior.
 • Prezes Federacji Piłkarskiej Hasselandu: Eddard Noqtern

Parlament

 • Marszałek Zgromadzenia Obywateli: vacat
 • Członek Zgromadzenia Obywateli: wszyscy aktywni obywatele.
 • Senator: Król-Senior Iwan Pietrow-Dostojewski, Arcyksiążę Piotr de Zaym, Hrabia Bajtuś.

Władze samorządowe

 • Gubernator Prowincji Razuri: vacat.
 • Gubernator Prowincji Zegiesa: vacat.

Władza sądownicza

 • Prezes Sądu Najwyższego: Arcyksiążę Piotr de Zaym.
 • Sędzia: Heinrich Hewret Wettin.

Królewska Armia Hasselandu

 • Naczelny Inspektor Sił Zbrojnych: Król-Senior Iwan Pietrow Dostojewski.
 • Naczelny Inspektor Sił Lądowych: Król-Senior Iwan Pietrow Dostojewski.
 • Naczelny Inspektor Sił Powietrznych: Baronet Freyton Camirr.
 • Naczelny Inspektor Marynarki Wojennej: Arcyksiążę Piotr Paweł I de Zaym.