Przeskocz do treści

Samorządy

        

Państwa stowarzyszone i samorządy centralne Republiki Bialeńskiej

Według Konstytucji Republiki Bialeńskiej, w skład państwa wchodzą samorządy centralne - tworzone na drodze ustaw oraz państwa stowarzyszone - na drodze umów międzynarodowych. Państwa stowarzyszone w odróżnieniu od samorządu mogą być ograniczone przez władze centralne w różny sposób, w zależności od postanowień zapisanych w traktatach zawartych między państwem stowarzyszonym, a Republiką Bialeńską. Dlatego mogą być różne stopnie integracji - przykładowo; Królestwo Hasselandu nie prowadzi osobnej polityki zagranicznej; tę funkcję pełni ministerstwo właściwe ds. zagranicznych Republiki Bialeńskiej. Carstwo Brodryjskie zaś posiada własnego ministra ds. zagranicznych.

Samorządy centralne to regiony Republiki Bialeńskiej, nad którymi bezpośrednią kontrolę ma Rząd i Prezydent. Stanowią integralną część Republiki Bialeńskiej.